Lätt övning av vokaler

Vilka vokaler finns bland bokstäverna?
Markera alla bokstäver du tror är en vokal.
Rätta