i svenska språket

a, e, i, o, u, y, å, ä och ö

Det finns totalt nio vokaler i det svenska språket. Dessa brukar ibland delas upp i mjuka och hårda vokaler. Du kan läsa mer om mjuka och hårda vokaler längre ner på denna sida.

Bli en expert på vokaler och prova några av våra övningar

Mjuka och hårda vokaler

Hårda vokaler: a, o, u och å Mjuka vokaler: e, i, y, ä och ö.

Anledningen till att det heter mjuka och hårda vokaler är att konsonanten före vokalen har olika egenskaper. Exempelvis är konsonantljudet i ordet ge mjukare än det är i ordet ta. Konsonantljudet i ordet ge är mer utdraget än i ordet ta. Ibland är det små skillnader som är svåra att urskilja. Exempelvis som i ja och ge.

En annan indelning som görs är långa och korta vokaler. Här avses hur utdragna vokalljuden är. Ordet ser innehåller en lång vokal medan sett innehåller en kort vokal.

Om Vokaler.se

Vokaler.se är tjänst framtagen utav Glosor.se. På Vokaler.se kan du enkelt öva på de vokaler som finns i svenska språket.

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller synpunkter på tjänsten.

Kontakta oss