Svår övning av vokaler

Vilka vokaler finns det i alfabetet?
Markera alla bokstäver du tror är en vokal.
Rätta